Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze slavnostní schůze Klubu ČS Kolín 15. 12. 2018

11. 1. 2019

Zápis ze slavnostní schůze Klubu ČS Kolín 15. 12.

2018

Program schůze:

1. Zahájení, přivítání hostů

2. Vyhodnocení soutěží výstavy

3. Zhodnocení posouzení celostátní výstavy – př. Sousedík, Bek K.

4. Zprávy poboček

5. Různé

6. Diskuse

7. Závěr

Ad 1) Předseda Klubu př. Bek K. přivítal zástupce ÚOK holubů

př. Otrubu a př. Smetanu, dále přivítal předsedu ZO ČSCH Kolín

př. Krále.

Ad 2) Vyhodnocení soutěží – viz tabulka

Ad 3) Př. Ing. Sousedík vyhodnotil výstavu z pohledu posuzování.

Konstatoval, že nově vyškolení kluboví posuzovatelé se velmi

osvědčili a provedli svoji práci stejně dobře, možná i lépe než

profesionální svazoví posuzovatelé.

Ad 4) Zprávy poboček

Středočeská OP: př. Bek Zd. – vyhodnotil výstavu pobočky

v Úvalech.

Jihočeská OP: př. Maček – vyhodnotil výstavu pobočky v Besednici,

pozval přítomné na výstavu OP do Písku, která proběhne 1. Týden

v lednu 2019.

Východočeská OP: př. Kaluha pozdravil přítomné členy a zhodnotil

výstavu bělokosů v Chocni.

Západočeská OP: př. Slepička pozdravil členy a seznámil přítomné

s prací západočeské pobočky.

Moravskoslezská OP: př. Kyška zhodnotil výstavu pobočky

v Holasovicích.

Jihomoravská OP: př. Pavelka zhodnotil výstavu pobočky

v Pavlovicích.

Pobočka Vysočina: př. Nečas zhodnotil výstavu pobočky ve

Slavonicích.

Ad 5) př. Laštovka informoval o výstavách v severočeské pobočce.

16. 9. 2018 proběhla výstava výletků. Bylo vystaveno 60 ks. V říjnu

severočeská OP uspořádala výstavu v Bohušovicích, kde bylo

vystaveno 160 ks. Poděkoval za vystavení holubů př. Klementa in

memoriam. Dále poděkoval bratrům Bekům za uspořádání celostátní

speciálky.

Ad 6) Diskuse:

 • Př. Lukáš – zhodnotil naši výstavu a všem chovatelům

 • staváků promluvil „do duše“.

 • Př. Filípek – pozdravil naši slavnostní schůzi za slovenské

 • chovatele českých staváků. Uspořádali na Slovensku

 • speciálku ČS, kde vystavili 80 ks. Navštěvují naše

 • pobočky, letos navštívili západočeskou pobočku.

 • Př. Kyška se zeptal zástupce ÚOK př. Otruby na podporu

 • Klubu ČS.  

 • Př. Otruba mu odpověděl, „jakou bychom chtěli podporu,

 • když Klub nedodržuje nařízení ÚOK. Viz posouzení

 • výstavy klubovými posuzovateli, které ÚOK neuznává.

 • Přislíbil netrestání Klubu, ale Klub ČS by měl přijít

 • s návrhem, jak v této situaci pokračovat.

 • Vznikla široká a hlučná diskuse k posuzovacím lístkům

 • Př. Bek K. vyzval ke zklidnění hlučné atmosféry.

 • Př. Slepička vystoupil s porovnáním posuzovacích lístků u

 • nás a v zahraničí.

 • Př. Laštovka požádal o vyvěšování kokard na klece

 • šampionů.

Ad 7) Př. Bek K. poděkoval všem členům a hostům za účast,

popřál hodně zdraví a mnoho krásných výletků. Poté slavnostní

schůzi

ukončil.


 

Zapsal: Hrubý J. – jednatel Klubu ČS