Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z VČS, konané 7.4.2018 v Kolíně

19. 4. 2018

Klub chovatelů holubů českých staváků se sídlem v Praze

 

Usnesení z výroční členské schůze,konané 7.4.2018 v

Kolíně

 

Schvaluje: program schůze

návrhovou komisi ve složení:Melichar,Kyška a Došek

volební komisi ve složení: Kašpar,Straka a Calda

způsob voleb:tajným hlasováním

zprávu volební komise:složení výboru:K.Bek - předseda Klubu

J.Maček - místopředseda

J.Hrubý - jednatel

ing. J.Boukal - ekonom

ing.T.Sousedík - vzdělavatel

M.Kyška - propagace

ing.F.Slepička - styk se zahraničím

složení kontr.komise: P.Abrešek - předseda

O.Kaluha - člen

J.Vaněk - člen

zprávu kontrolní komise za rok 2017

zprávu pokladní za rok 2017(hosp.výsledek + 16.075,-Kč)

vyrovnaný rozpočet na rok 2018(příjmy a výdaje 58.850,-Kč)

termín speciální výstavy Klubu 14.-16.12.2018

komisi pro přípravu klub.posuzovatelů:ing.Slepička,Bek

K,J.Hrubý,ing.Sousedík

úhradu klub.razítek pro klub.posuzovatele

plán práce na rok 2018

termín školení žluté barvy v 3/2019

podporu na EV částkou 1/3 klecného pro členy Klubu

 

Bere na vědomí: zprávu jednatele(kontrola usnesení z VČS a

roz.výboru)

zprávu předsedy Klubu za rok 2017

zprávu vzdělavatele

zprávu matrikáře (počet členů Klubu je 217)

zprávy zástupců poboček o činnosti

zprávu ing.Slepičky o rozjednání podmínek posuzování č.způsobem a

klubových posuzovatelů

termín zpracování vzorníku č.s.(brožura 1+2)do příští VČS -

zodp.ing.Sousedík

ukládá: předsedům poboček navrhnout adepty na

Klub.posuzovatele do 30.4.2018 př.Hrubému

komisi pro přípravu posuzovatelů zpracovat podklady pro školení do

30.5.2018

proškolení uchazečů : do 30.8.2018 zodp.ing.Sousedík

zkoušky klub.posuzovatelů:13.10.2018 zodp.K.Bek

př.Kyškovi poděkovat př.Lukášovi za podporu českého staváka

 

 

V Kolíně-Štítarech 7.4.2018 Za návrhovou komisi:J.Melichar