Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z čl. schůze konané ze dne 14.12.2013

23. 5. 2017

               skenovani0038---kopie.jpg

 

Klub chovatelů holubů českých staváků se sídlem v Praze

 

Usnesení z členské schůze konané 14.12.2013 v Kolíně

 

Členská schůze schvaluje: program členské schůze

návrhovou komisi ve složení: př. Puchta, Melichar a Tihelka

 

Členská schůze bere na vědomí:

a) zprávu předsedy př.Karla Beka o vyhodnocení celostátní

výstavy č.s.v soutěži poboček,memoriálů a šampionů výstavy.

b) zprávy přítomných posuzovatelů o hodnocení jednotlivých

variet č.s.,které posuzovali

c) zprávu vzdělavatele Klubu př.ing.Sousedíka

d) zprávy předsedů poboček o činnosti a pobočkových výstavách

e) termín 22.3.2014 na školení typu č.s. od 9,00hod.v Kolíně

f) kritiku vystavovatelů na posouzení některých variet od posuzovatelů nestaváčkářů.

 

Členská schůze ukládá: a)pobočkám do 15.3.2014 zaslat seznamy členů př.Mačkovi

b) pobočkám na výročních schůzích rozhodnout o způsobu posuzování

na speciální výstavě v Kolíně v roce 2014 a přednést následně na VH.

c) výboru Klubu přijmout opatření pro příští výstavy v rámci připo-

mínek z dnešní diskuze

 

V Kolíně-Štítarech 14.12.2013 Za návrhovou komisi

Melichar Josef