Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnostní schůze klubu č. staváka dne 10.12.2016

23. 5. 2017

skenovani0038---kopie.jpg

 

Slavnostní schůze při speciální výstavě klubu č.

staváka 10.12.2016 v Kolíně-Štítarech

  1. Zahájení – předseda K. Bek uvítal přítomné a zvlášť hosty předsedu ZO Kolín J. Krále a našeho největšího sponzora M. Lukáše.

  2. Vyhlášení výsledků všech soutěží

  3. Přítomní posuzovatelé zhodnotili holuby jimi posouzené a za nepřítomné toto provedl poradce chovů T. Sousedík.

  4. Předseda K. Bek zhodnotil přípravu naší speciálky poprosil o pomoc při likvidaci a ještě jednou poděkoval ZO Kolín za podmínky, které náš klub při speciálkách zde má a po dokončení spodní řady oken je hala pro nás jedním slovem báječná. Poděkoval za účast slovenského klubu č. staváka, přátelé ze Slovenska museli z pracovních důvodů předčasněji odjet.

  5. Jednatel J. Maček -18.března v sobotu se koná v Kolíně – Štítarech školení typu č. staváka + doplnění rozšířeného vzorníku (Kniha 1+2) + plus zřetelná prezentace č. staváka ven klubu. 8. dubna v sobotu valná hromada klubu v Kolíně – Štítarech, dále vyzval k odeslání seznamu seznamu členů buď emailem na jrenata@seznam.cz, nebo na formuláři z minulého roku po výročních schůzích doplnit a odeslat jednateli. Poděkoval západočeské pobočce za určení a fungování garantů na speciálce.

  6. Poradce chovu t. Sousedík - provede celkové zhodnocení speciálky + výsledků v ,,Chovateli,,

  7. Pobočky – informovali průběžně o své činnosti podrobné zhodnocení bude na valné hromadě

  8. Diskuse 95% se týkalo oceňovacího lístku E způsobem.Padají otázky: proč holub který má 97 bodů a je to vynikající představitel současného stavu šlechtění není oceněn 100 body? Proč doporučení není možné odlišit podle jeho stupně = rovnostářstní? Proč rozlišit řady podle jejich velikosti? Některé vady v pozicích mají větší rozsah než pouze doporučení nebo vada. Po tomto jednostranném rozhodnutí není možné v celém rozsahu zhodnotit naše barevná plemena. Je to výsměch práci minulých generací českého holubářství a jedna z mála věcí, kterou mohli svobodně vykonat a rozvíjet. Za 10-15 let velice rychle můžeme zjistit, že nastala chyba, ti co ji způsobili už nebudou ve svých funkcích, pak se lehce bude říkat, že si to kluby způsobili sami, kluby které nemají žádná práva, na zasedání odbornosti hlasují králíkáři, drůbežáři (protože za okres tam někdo měl jet), ve velké míře na okresech neexistuje žádné usnesení, které dává mandát jak má hlasovat zástupce OOK. Proč pokud respektujeme většinové rozhodnutí, nemohou samostatné výstavy poboček+speciální výstava našeho klubu být posuzovány na starý oceňovací lístek doplněný o přednosti. Proč některé pobočky pořádají setkání chovatelů č. staváků mimo působnost ČSCH. Je to ostuda těch chovatelů nebo celkový stav v našem chovatelství a úroveň vedení českého holubářství? Naši schůzi pozdravil M. Lukáš a informoval, že již není členem ČSCH a tudíž nemůže být členem klubu. Za svoji podporu našeho klubu byl navržen na čestného člena. Zástupci západočeské pobočky se tázali L. Hrstky, zda je mu zapotřebí vykonávat zapisovatele při posuzování černých sedlatých, které současně vystavoval? Vysvětlení, ale nepodal. Protestoval i předseda revizní komise O. Kaluha a další chovatelé, ing. V. Krůta, který černé sedlaté posuzoval jim odpověděl, až dojde na posuzování holubů L. Hrstky, tak zapisovatele vymění. Je třeba se dále zabývat zda-li takovéto chování je etické, důstojné, nedůstojné, odsouzení hodné nebo nepřijatelné obzvlášť pokud se ho účastní vysoký funkcionář ČSCH?

Další připomínky se zabývaly diskusí, která probíhá na stránkách časopisu fauna, zejména o slušnosti diskutujících, kteří mají problém se podepsat.

  1. Závěr : K. Bek předseda našeho klubu popřál všem hodně zdraví, úspěchy v chovu a šťastnou cestu domů.


 

Zapsal Jiří Maček