Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada klubu 12.4.2014

23. 5. 2017

skenovani0038---kopie.jpg

 

Valná hromada klubu č. staváka

14.4.2014

v Kolíně-Štítarech.

1. Zahájení. Předseda našeho klubu K. Bek uvítal přítomné,

zvláště předsedu ZO Kolín J. Krále a předsedu ÚOK P.

Wiedera. Minutou ticha jsme uctili památku našich zesnulých

členů, S. Klabala, J. Tupce, V. Rybníčka, F. Čermáka a B.

Tyče. Po schválení programu a volbě návrhové komise se ujal

vedení valné hromady místopředseda J. Hrubý.

2. Zpráva předsedy: K. Bek zhodnotil minulý rok, který byl

volební. Byly schvalovány stanovy klubu, setkání ÚOK s kluby

v Litovli, kde mluvil Dr. M Tyller o genetice holubů. což bylo

později demonstrováno na přinesených holubech. Vyslovil

poděkování př. Mil. Lukášovi za štědrý sponzorský dar pro

pořádání naši speciálky, poděkoval ZO Kolín za stálou podporu

našich speciálek v jejich areálu Štítary. Minulý rok nám

někteří zástupci odbornosti slibovali, při použití našeho

oceňovacího lístku na speciálkách, není pro ně žádný problém,

už není pravda, neboť byl direktivně nařízen pro všechny

výstavy. Klub věnoval cenu pro nejlepší 4 člennou kolekci CV

v Lysé n/L. zhodnotil naši speciálku, informoval o školení

posuzovatelů, znovu se vrátil k oceňovacímu lístku na

posuzování, vyzval k odložení všech emocí, a jelikož si váží

mandátu který ve volbách získal, žádá rozhodnutí výrazně

většinové, které bude obhajovat. V lednu se zúčastnil náš

předseda soutěže v letu č. staváků u K. Houdka v Raděticích

a vyzval k následování. Když hodnotil výstavy našich poboček,

všude je dostatek kvalitních holubů, ale zdaleka ne všichni

jejich majitelé je vystavují v Kolíně, všechny pobočkové

speciálky mají okolo 200 holubů, jsou na úrovni a ocenil

jihomoravskou, kde vystavují i slovenští přátelé. Mají kvalitní

holuby a vystavují i na naší speciálce. Na závěr vyzval k vice

elitních chovů jako K. Houdek, slavíme 90. výročí založení

klubu, příští výročí bude stovka, kéž by jsme se ho i se

stavákem ve zdraví dožili a ukončil svůj projev.

3. Jednatel J. Maček navrhl plán práce, kroužky je povoleno

opět objednávat klubům, pokud už nejsou objednány přes ZO

je potřeba do 30.čerence objednat u J. Hrubého, což je

poslední termín a zaplatit 13. Září na RV klubu. Seznamy

členů odevzdané počítačově, již budou jenom upravovány.

V sobotu 28.6.2014 se koná otevřené setkání ÚOK s kluby

v Litovli od 10 hodin.

4. Zpráva ekonoma J. Boukala-1.ledna 2014 celkový stav

našich financí 97 006,16 Kč, což je schodek 12 258,56 Kč,

který vznikl tím, že některé pobočky zaplatily příspěvky na

speciálce v roce 2012 a tehdy byl přebytek 26 000Kč.

5. Poradce chovu T. Sousedík zhodnotil speciálku při

posuzování není třeba ustupovat z barevnosti, současně

zlepšovat tvarové vlastnosti a nekřížit s cizími plemeny.

Letos slavíme 85. speciálku a 90. výročí založení klubu.

Připravuje ročenku a ne všechny pobočky dodaly svou historii.

 

6. Matrikář Z. Bek – Klub má 236 členů, nedaří se zastavit

pokles členů, je třeba, aby každý ve svém okolí našel nové

chovatele, kterých je stále hodně.

7. Zástupci poboček nás seznámili se svoji činností většina

jejich akcí v tomto roce má zatím nejasný termín a

k upřesnění termínů dojde na RV v září a nejbližší akce je

zřejmě přehlídka výletků v Bohušovicích n/O severočeské

pobočky 20. září tradičně při konání zahrady Čech

v Litoměřicích.

8. Předseda revizní komise O. Kaluha – vedení pokladny klubu

je v pořádku a nebylo shledáno závad. Neměl zásadní

výhrady ani žádné naší činnosti.

9. Šlechtitelský cíl- Poradce chovu T. Sousedík- zmínil

vzorník, plemené i etologické znaky dodal, že už za

předsednictví klubu V. Kohouta, když počala soutěž ve

stavění, nebyla vůle chovatelů, chovat č. staváka odděleně

pro let a výstavní účely. J. Maček šlechtitelský cíl musí

jasně definovat, co od č. staváka požadujeme, aby tomu

zřetelně porozuměli i ti, co ho nechovají, je to obrazně

světlo na konci tunelu, kde musíme jasně definovat, co

budeme chovat, buď voláče, které budeme odchovávat pomocí

chůvy, nebo krmit mladé zdobítkem na dort, ale na to máme

snad voláče jiné, nebo holuba současné povahy a specifických

vlastností. Na valné hromadě středočeské pobočky, byl

vyzván J. Maček, aby tento problém jasně definoval

dodatkem do etologických znaků standardu a zde je

výsledek-Vzhledem k jeho letovým schopnostem přirozené

ostražitosti a reakci na změnu prostředí, hodnotíme jeho

projevy ve výstavní kleci poněkud shovívavě. Předseda naši

odbornosti P. Wieder potvrdil, že šlechtitelský cíl je vize na

dlouhou dobu a je třeba definovat zcela jasně. T. Sousedík

slíbil do 13. září přípravu přijatelného znění, které se bude

jmenovat šlechtitelský cíl.

10. Vystoupení předsedy odbornosti P. Wiedera: P. Wieder

pozdravil naši valnou hromadu při oslavě našeho 90. výročí,

předal K. Bekovi velký pohár pro potřeby klubu, dále předal

čestné uznání K. Bekovi, T. Sousedíkovi a F. Štěpánkovi, což

zejména pro T. Sousedíka byla od vedení odbornosti velká

satisfakce, vzhledem k minulosti. Málo z nás ví, že Fanda

Štěpánek, byl na konci války těžce zraněn při odzbrojování

ustupujících německých vojsk a už ležel mezi padlými, všichni

mu přejeme, aby jeho životní optimismus vydržel přes 100

roků. K. Bek je náš rozumný předseda, spravedlivý a hodný

někdy až moc. P. Wieder slíbil i finanční pomoc při vydávání

ročenky k 90. výročí. K. Bek P. Wiederovi poděkoval, za nás

všechny a dodal že přes všechny rozdílné názory na věci

v našem holubářství, si stále myslí, že jsou stále s P.

Wiederem kamarádi. P. Wieder dále hovořil o ne zrovna

dobré situaci ve vedení ČSCH, nesrovnatelné finanční zázemí

v porovnání je svazem zahrádkářů, naše vedení neumí zajistit

finance. Zmínil nutnost přípravy nového vzorníku, setkání

s kluby v Litovli, slíbil přibližně do jednoho roku povolit

posuzovatele specialisty na skupiny holubů např. voláče.

Připomněl, že současné vedení odbornosti povolilo obnovit

činnost T. Sousedíka posuzovatele (po 10letech), došlo

k narovnání vzorníku, č. staváka v E. svazu, (kde dopustilo

minulé vedení odbornosti,že rozdílné znaky při uznávání do E

zorníku musela hledat země původu pozn. zapisovatele), což

mezi členy klubu nevyvolalo žádné nadšení, mluvil o školení

posuzovatelů E. svazu u nás. Je velká škoda, že po diskusi

k oceňovacímu lístku, kde zásadně neuspěl, se omluvil, že

musí odejít, K. bek mu ještě jednou poděkoval za návštěvu

našeho jednání a naši schůzi opustil.

11. Oceňovací lístek E. svazu – při hlasování z 28 zástupců

poboček byli čtyři pro( z toho někteří neměli ani proto

mandát , a zbytek proti. Jelikož jsme nevěřili tomuto

direktivnímu nařízení, nestihli jsme vyvolat diskusi v celém

českém holubářství celá příprava tohoto kroku vedením

odbornosti se nám jeví jedním slovem rafinovaná, pro většinu

barevných českých plemen je to velmi úzké a povrchní

hodnocení, které ulehčuje práci posuzovatelům. Netřeba

uvádět počet diskutujících, ani se vracet v rozdílům

v oceňování. Z diskuse vyplynulo - pro naši speciálku je toto

nové oceňování nepřijatelné. Je třeba na pobočkách si

uvědomit, že pokud nesouhlasí,musí začít už na pobočkách

s posuzováním po staru, někde už posuzují samotní chovatelé

a nebo si pozvat jiné chovatelé. Posuzovatelé na starý lístek

hodnotit nesmí. O speciálce se rozhodne 13.září.

12. Posuzovatelé klubu- při situaci s oceňovacím lístkem

můžeme naopak urychlit problém s posuzovateli, využít co

největší počet chovatelů a vybrat ty nejlepší při trpělivosti.

Více než 25 roků tento problém není řešen vedením našeho

holubářství a zavedení specialistů na skupiny plemen ho stejně

neřeší, s ohledem na čas.

13. Speciálka klubu- nebyla téměř projednávána neboť není

jasné zda a jakou formou vůbec proběhne k 90.výročí?

14. Oslavy 90.výročí – T. Sousedík připravuje ročenku a

prosí pobočky o dodání své historie, které tak ještě

neučinily.

15. Diskuse- proběhla při projednávání jednotlivých bodů T.

Sousedík kritizoval zadávání posuzovatelů pokud ho druhá

strana zruší, tak alespoň telefonicky stává se to už i

v našich pobočkách, posuzovatel nemůže potom přijmout

náhradní štaci.

16. Závěr- ve 14.30 nám K. Bek popřál hodně zdraví a

chovatelských úspěchů a ukončil valnou hromadu.

                        Zapsal

                      Jiří Maček