Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z valné hromady 9.4.2016

23. 5. 2017

              skenovani0038---kopie.jpg

 

Klub chovatelů holubů českých staváků se sídlem

v Praze

 

Usnesení z valné hromady Klubu konané dne

9.4.2016 v Kolíně-Štítarech

 

  1. schvaluje: program valné hromady

návrhovou komisi ve složení:Melichar,Houdek a Žák

plán práce na rok 2016

zprávu pokladní za rok 2015 se ztrátou hospodaření

7.294,-Kč

rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný ve výdajích i

příjmech 54.010,-Kč

termín speciální CV v Kolíně-Štítarech ve dnech

9.-11.12.2016

čestné členy př.Čejku V,Latáka a Tichého V.

 

  1. bere na vědomí: kontrolu usnesení z min.valné hromady

zprávu předsedy Klubu K.Beka

zprávu jednatele

zprávu matrikáře Z.Beka-stav čl.základny je 222 členů

zprávy zástupců poboček

předání pohárů za eletní chov č.s.

zprávu vzdělavatele ing.Sousedíka

novou úpravu vzorníku č.s.

 

  1. ukládá: výboru Klubu požádat o vyjímku na posuzování českým způsobem

jednateli napsat dopis na předsedu ÚOK ohledně

směrnice na klubové posu-

zovatele.

výboru Klubu kontaktovat redakční radu“Světa holubů“

s požadavkem umož-

nění prezentace názorů členů ČSCH příp.svazových

organizací na způsob po-

suzování.

pobočkám projednat úpravu vzorníku č.s. a zaslat

písemné vyjádření do 8/2016 ing.Sousedíkovi

předsedovi K.Bekovi zaslat dopis př.Brücknerovi

zlepšit zabezpečení CV a zajistit garanty jednotlivých barev.

výboru zajistit revizní zprávu za rok 2015 na rozšířený

výbor

pobočkám doporučit na pátek 9.12.2016 garanty barev

ukládá jednateli př.Mačkovi předat pobočkám adresu

R.Janáčkové pro zasílá-

ní soupisů členů poboček.

 

  1. zamítá návrh jihomoravské pobočky na vyloučení př.Surky a Studeného a doporučuje

vyřešit v rámci čl.schůze jihomoravské pobočky

 

  1. doporučuje pobočkám pověřit člena pro propagaci elitních chovů

 

přítomno: 24 členů s hlasem rozhodujícím

pro: 23 členů.

proti: 1 člen

zdržel se : 0

V Kolíně –Štítarech 9.4.2016 Za návrhovou komisi:

                              Josef Melichar