Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení z valné hromady 8.4.2017

10. 6. 2017

             skenovani0038---kopie.jpg

 

Klub chovatelů holubů českých staváků se sídlem

v Praze

 

Usnesení z výroční schůze Klubu konané 8.4.2017

ve Štítarech

 

bere na vědomí:

uctění památky zesnulým členům Klubu v roce 2016

zprávu předsedy Klubu K. Beka

zprávu jednatele Klubu J. Mačka

zprávu vzdělavatele Klubu ing. Sousedíka

zprávu matrikáře Klubu Zd. Beka - počet členů je

222(v roce 2017 přibylo 7 členů)

zprávy zástupců poboček

zprávu předsedy K. Beka o jednání zástupců Klubu na

ÚOK

termín speciální výstavy Kolín 2017 8.-10.12.2017

na CV Kolín věnuje východoč. pobočka putovní pohár Fr.

Štěpánka na černé a modré lysé

 

schvaluje:

návrhovou komisi ve složení:Melichar,Calda a Kašpar

zprávu pokladníka J. Boukala o hospodaření za rok

2016.Výsledek je +16.075,13Kč

návrh rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši

58.850,-Kč

zprávu revizní komise za rok 2016

čestné členství pro: Pavlíček Jos. (Vysočina) Tesař Fr.

(severoč.) Hrbek Jos. (severoč.)

Hejna Ant. (středoč.) Tihelka K. (jihomor) Princ Fr.

(jihoč) Lukáš Miloslav

 

ukládá:

výboru Klubu plnit usnesení ze schůzí

př. Kyškovi - připravit 10ks vest s odznakem Klubu pro

pořadatele na výstavu

ing. Sousedíkovi zpracovat připomínky poboček ke

vzorníku čs a zapracovat do nového upraveného

vzorníku.

pobočkám na schůzi navrhnout do 31.8.2017 kandidáty

do nového výboru a RK.

výbor bude 7.členný,RK 3 členná

 

neschvaluje: losování posuzovatelů na CV Kolín 2017

Včs vyslovuje nespokojenost s vystupováním př. Brücknera

vůči Klubu. Nový správce Klubových stránek je př. Potůček

Bohuslav (pennant.team@seznam.cz)  př.Brückner

předá novému správci podklady a přístupy.

Včs vyslovuje nespokojenost s (ne) zveřejňováním článků

s jiným názorem v časopise

Chovatel(viz dopis z 10.10.2016 od redakce)

 

            V Kolíně-Štítarech 8.4.2017

Za návrhovou komisi:   Josef Melichar