Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání ÚOK s Klubem českého staváka ze dne 22. listopadu 2018 v Lysé nad Labem

11. 1. 2019

Zápis z jednání ÚOK s Klubem českého staváka ze dne 22. listopadu 2018 v Lysé nad Labem
Přítomní:
Klub chovatelů českého staváka:
Karel Bek, Jiří Maček, Ing. František Slepička, Ing. Tomáš Sousedík, Ing. Jaroslav Boukal, Josef Melichar.
ÚOK chovatelů holubů:
Ing. Petr Gajda, Ing. Miroslav Otruba, Jiří Holáň, Roman Kučera, Drahomíra Dufková, Mgr. Jaroslav Víšek.
Kontrolní komise ÚOK chovatelů holubů: Oldřich Vízek
Host: Pavel Wieder

Tajemnice komise Lucie Berná byla pověřena zpracováním zápisu.
Jednání zahájil předseda ÚOK Ing. Petr Gajda, který přivítal přítomné a poděkoval za jejich účast na jednání ohledně výchovy klubových posuzovatelů v Klubu českého staváka.
Jako první byl vyzván ke slovu př. Slepička, který byl iniciátorem této schůzky. Přítel Slepička začal vysvětlovat, že iniciátorem schůzky byl proto, že po několikáté byl klub dotazován ohledně klubových posuzovatelů, kteří na jeho speciálních výstavách posuzují na starý oceňovací lístek. Na školení posuzovatelů př. Holaň opět hovořil o nedodržování směrnic posuzovatelů při klubových výstavách, které bylo namířeno proti klubu českého staváka. Při školení jsem se už proti této situaci ohradil a dohodli jsme se na společném jednání a vysvětlení situace. Při setkání mi bylo řečeno bývalým předsedou Pavlem Wiederem, abychom si pod to dali klubové razítko a dělali si to, jak chceme a nikdo nám proti tomu nemůže nic říct. Zdálo se mi to poměrně jednoduché řešení, a proto jsem druhý den volal př. Wiederovi, že chci, aby to bylo pod svazem a jestli to mám e-mailem poslat jemu, nebo př. Berné. Bylo mi sděleno, že to mám poslat přímo jemu a tak jsem taky tak učinil. Př. Wieder mi zaslal menší připomínky, co mám kde opravit a co kde vypustit a jinak, že je vše ok. Opětovně jsem byl ujištěn, že takovým to způsobem to bude v pořádku a pod svazem. Za dva dni se ozval př. Holaň, který se mě ptal, jestli nechceme radši použít polský oceňovací lístek, nebo lístek, který používá klub starvičských staváků v Polsku. Odpověděl jsem, že radši zůstaneme u starého posuzovacího lístku, kvůli starším členům, kteří jsou na něj zvyklí. Klub po nás žádá a máme to i v usnesení ze schůze, řádné posouzení jejich holubů – českých staváků, což mají pocit, že se mnohdy neděje. Nevím, jestli to také cítíte, že momentální stav posuzovatelů je tristní. Mně osobně se líbí návrh př. Kučery, který navrhuje výuku posuzovatelů formou kauce, o které bychom se mohli ještě bavit, jestli je to správně nebo ne.
Na naše školení se přihlásilo 24 lidí a náročným sítem prošlo pouze 11 z nich. Myslím, že návrh př. Kučery by byl celkem rozumný a neměli bychom s tím jako klub problém.
Pavel Wieder reagoval, že pokud př. Slepička tímto způsobem prezentuje věci na klubu, tak se nediví, že nálada v klubu je taková jaká je a klame všechny členy klubu. K žádnému jednání nikdy nedošlo. Na školení posuzovatelů př. Slepička přišel k předsednickému stolu, byl tam př. Holaň a já. Bylo nám oznámeno, jakým způsobem zamýšlí situaci řešit a my jsme na to reagovali, ano dejte celou věc na papír a pošlete to na ÚOK k projednání. Nic takového se nikdy nestalo. Druhý den jsem obdržel e-mail od př. Slepičky, na kterém jsem provedl pouze korekturu, co kde vypustit, nebo opravit a odeslal zpět, nic víc, nic míň. Oficiální žádost na ÚOK nikdy nebyla doručena, a nebyla ani nikdy projednávána.
Př. Melichar poznamenal, že ze své osmnáctileté praxe jako starosty řešil několik podobných situací. Pokud na e-mail starosty dorazila podobná žádost a nešla oficiální cestou tak ji samozřejmě na zastupitelstvu řešil. Jelikož v hlavičce e-mailu byl název dopis ÚOK je přesvědčen, že Pavel Wieder s tím měl přijít na schůzi ÚOK a žádost se měla projednat.
Př. Gajda reagoval, že klub v dopise neuvádí žádnou žádost, nýbrž konstatuje, že zvažuje a chtějí naplňovat platné směrnice. Pokud chce klub naplňovat platné směrnice tak ano, nic méně máme stanovisko kontrolní komise po anabázi, která nastala, která jasně vyvrací to, že byste platné směrnice naplňovali.
O slovo se přihlásil př. Bek, který vyzval ÚOK aby nastalou situaci řešila a nevraceli jsme se k tomu, co se už stalo.
Př. Gajda oznámil, že ÚOK se naprosto ztotožňuje se závěrem kontrolní komise. Konstatoval, že není korektní si hrát v nastaveném systému na fyzické či soukromé osoby. Aktuálně platný systém posuzování je na evropský oceňovací lístek, ÚOK rozhodlo na své schůzi, že toto bude nadále ctít a vyžadovat, dokud nedojde ke změně směrnic. Změna směrnic bude schválena nejdřív příští rok na konferenci. To, že klub má svoje klubové posuzovatele, bere jako podraz, protože stanovisko kontrolní komise ke klubovým posuzovatelům klub obdržel před tím, než vyškolil a dovolil těmto klubovým posuzovatelům posuzovat na klubových výstavách. Korektní by bylo zanechat těchto činností, jelikož klub nemá ve své kompetenci výchovu a vzdělávání posuzovatelů a adeptů, ale příslušná ÚOK. Problém s nedostatkem posuzovatelů řešíme regionálně po celé republice nejenom ve vašem klubu. Posuzovatelský sbor je starý a potřebuje jistou obměnu a doplnění. Nebráníme se tomu a myslím si, že korektní by bylo přivést vaše klubové posuzovatele na adeptské zkoušky. Pokud zkoušky složí a následně po dobu 2-3 let budou adepty, pak mohou složit závěrečné zkoušky na posuzovatele. Zde se otvírá prostor pro novou směrnici ke školení a výchově adeptů, kde těmto adeptům na jejich domácích klubových speciálkách dovolíme po dobu adepce posuzovat za určitých podmínek, které budou dál rozvedeny.
Př. Boukal se domnívá, že celá věc je někde jinde. Jako klub jsme se snažili mít celou věc zlegalizovanou a omlouvá se, pokud to je bráno jako podraz. Mnohé kluby celou věc obchází. Vezmou si německé posuzovatele a podobně. V klubu řešíme otázku peněz a stojíme před situací, že když neuděláme výstavu na staré oceňovací lístky tak přijdeme o sponzorský dar 20 000,-. Nemůžeme si jako klub dovolit o takovou částku přijít.
Př. Gajda se pozastavil nad tím, že klub se nechá vydírat sponzorským darem od člověka, který ani není členem svazu a tlačí je k porušování směrnic. Pokud se bavíme o panu Lukášovi a jeho daru, tak ÚOK toto jednání vidí, jako vydírání klubu k porušování směrnic.
Př. Bek odvětil, že nebojují o starý posuzovací lístek kvůli panu Lukášovi.
Př. Gajda zopakoval, že teď všichni přítomni slyšeli, že jejich výstava je podmíněna penězi od nečlena svazu, který veřejně deklaruje, že nebude klub podporovat, pokud budou posuzovat na platný evropský oceňovací lístek.
Př. Wieder se rozloučil a opustil jednání.
Př. Vízek řekl, že pokud jde o zprávu kontrolní komise tak tu nechal vypracovat př. Krůta spolu s advokátní kanceláří. Př. Vízek na to reagoval, tak jak reagoval, proti tomu nelze
nic namítat, protože je to v souladu se stanovami, ale dal k tom svoje připomínky, co se mu na tom nelíbí.
Př. Gajda vyzval p. Vízka k předložení připomínek, jelikož ÚOK obdržela jen předloženou zprávu kontrolní komise. Tudíž ÚOK není seznámena s připomínkami p. Vízka.
Př. Slepička vznesl dotaz v jaké směrnici je zakotveno, kdy se může pozvat cizí posuzovatel a kdy ne.
Př. Holaň odpověděl, že toto není zakotveno v žádné směrnici. Zakotveno je pouze v usnesení shromáždění sboru a usnesení z konference, že čeští posuzovatelé budou posuzovat na oceňovací lístek evropského svazu. Pořád je v tomto rozpor, a aby se tomu kluby vyhnuly tak si zvou zahraniční posuzovatele pro posuzování holubů dle amerického způsobu. Pokud někdo z českých posuzovatelů posuzuje dle amerického způsobu či na staré oceňovací lístky, porušuje směrnice. Komise sboru posuzovatelů potřebuje obdržet případnou stížnost, aby mohla něco řešit, což se zatím nestalo. Samozřejmě komise může řešit pouze posuzovatele, kteří jsou členy sboru, jinak na ně není žádná právní páka. Komise nemůže trestat lidi, kteří nejsou posuzovatelé a posuzují. Př. Holaň sdělil, že ho mrzí skutečnost, že klub neměl snahu řešit situaci jiným způsobem, než výchovou klubových posuzovatelů a dělal vše za zády ÚOK i navzdory po několikátém upozornění ze strany stávající ÚOK.
Př. Maček upozornil na to, že chovatelé si na klubových speciálkách stěžují, že nemají svoje holuby české staváky řádně posouzené v pozicích dle standardu. Je potřeba toto řešit s chovateli, protože každý chovatel má právo na správné posouzení a vedení klubu je tady zastupuje a nemá, kam couvat a nebude se zpronevěřovat tomu, co chce většina. Klub třicet let nemá mandát být přítomen u posuzovatelských zkoušek a přitom má být klub garantem šlechtitelského cíle. Při těchto podmínkách to působí jako prázdná fráze. U plemene, které je nejvíc rozšířené si myslím, že by mandát mít měl.
Př. Melichar hovořil o tom, že klub má víc členů než některé okresy a to přes 200 členů a k tomu by se mělo také přihlédnout, protože je to určitá síla. Poznamenal, že sbor posuzovatelů, když vydává nějakou směrnici nebo usnesení tak není voleným orgánem.
Př. Gajda upozornil, že shromáždění sboru posuzovatelů volí svůj orgán dle platných směrnic a tedy je voleným orgánem. Dále vyzval klub, aby se vyjádřil k nastalé situaci a přednesl vize jak dál.
Př. Slepička reagoval, že nejsou schopni svoje speciálky posoudit svazovými posuzovateli v celé šíři, pokud to nebudou nadále dělat tak jak to dělají.
Př. Kučera představil nový návrh ohledně výchovy adeptů na posuzovatele. Jednalo by se o posuzovatele, který by složil závěrečné zkoušky ze všech plemen. Zjednodušení pro kluby by bylo v tom, že adept, kterého si klub vybere, by mohl od začátku posuzovat na jejich výstavách a klub by si za něj ručil. V každém případě by se musel adept zúčastnit přijímacího pohovoru dle platných směrnic svazu. Klub by složil za adepta peněžitou kauci, aby nebyl systém zneužitelný. Návrh bude rozpracován a bude předveden i pro ostatní kluby.
Př. Maček upozornil, že jejich cílem je dostat mladé lidi k tomu, aby si své znalosti rozšířili, z čehož má trochu obavu.
Př. Melichar vznesl připomínku, zda by nebylo dobré při změně směrnic zauvažovat o změně ústních zkoušek na zkoušky formou testu.
Př. Holaň konstatoval, že při změně směrnic dostane každý klub nový návrh směrnic k připomínkování. Na opodstatněné připomínky bude brán zřetel při konečné úpravě a schvalování směrnic.
Př. Bek poukázal na to, že přednesený návrh od Romana Kučery vyzněl jinak, než kdy slyšel od př. Gajdy.
Př. Gajda upozorňuje, že v rámci svazu potřebuje řešit celkově nové posuzovatele, protože nedostatek posuzovatelů není problém pouze Klubu českého staváka, ale týká se to i jiných klubů a jiných regionů.
Př. Holaň vzpomněl, že dvakrát byla předložena sboru směrnice pro posuzovatele specialisty a dvakrát byla zamítnuta.
Př. Gajda zhodnotil, že ve zprávě kontrolní komise je jasně zhodnoceno, že od začátku klub porušuje platné směrnice. Rád by slyšel od klubu nějaký rozumný návrh, jak si představují a chtějí celou situaci řešit.
Př. Bek vznesl otázku. Za tři týdny má klub speciálku, která nejde z důvodů časových zastavit. Jak mají tedy postupovat, aby neporušovali předpisy.
Př. Kučera konstatoval, že do této situace se dostali sami svým dosavadním chování a teď chtějí narychlo od ÚOK požehnání.
Př. Maček se znovu otázal, zda má člen klubu právo, aby jeho zvířata byla posouzena v celé šíři vzorníku.
Př. Gajda odpověděl, samozřejmě ano, protože platný vzorník je jen jeden.
Př. Otruba shrnul momentální postavení klubu, který od jara porušuje platné směrnice, na což byl ze strany ÚOK několikrát upozorněn a situaci neřešil. Nyní, tři týdny před speciálkou chtějí požehnání, že můžou směrnici porušovat dál. Takové jednání ze strany klubu je nekorektní a nefér. Př. Otrubu by zajímaly následující kroky klubu, neboť z tohoto jednání není vůbec jasné, jak chce klub vzniklou situaci řešit. Neboť se do této svízelné situace dostal sám svým jednáním a pohrdáním stanovisek ÚOK a kontrolní komise. ÚOK stále pouze slyší, že musíme přistoupit na podmínky klubu, nebo ... Klub defacto neudělal žádné ústupky a jen diktuje podmínky. Zástupci klubu byli upozorněni, že by měli mít všichni nějaký morální kodex, protože jsme všichni součástí jednoho Českého svazu chovatelů a že demokracie je to, co chce většina.
Př. Bek řekl, že výstavu bude muset pořádat soukromá osoba (klub), aby neporušovali směrnice a vyzval ÚOK ať se zabývá předloženým dopisem př. Slepičky.
Př. Gajda znovu zopakoval, že není možné se zabývat do budoucna tímto dopisem pana Slepičky, který v minulosti poslal př. Wiederovi, protože je jeho obsah mimo rámec platných směrnic, což dokazuje nezávislá zpráva kontrolní komise a tudíž bere požadavek př. Beka jako bezpředmětný.
Př. Bek znovu žádá o mimořádný jednoroční souhlas se starým způsobem posuzování na jejich speciálních výstavách do doby, než se s ÚOK dohodnou co dál.
Př. Otruba reagoval, že v žádném případě toto ÚOK neudělá a chce slyšet a vidět konkrétní návrh klubu, jak se situací chtějí naložit. Dále uvedl, že platný systém posuzování v rámci ČSCH je na evropský posuzovací lístek.
Předseda ÚOK Ing. Petr Gajda jednání z časových důvodů ukončil. Poděkoval přítomným za vstřícný přístup k jednání.
Zápis vyhotovila: Berná Lucie – tajemnice ÚOK
Ověřovatel zápisu:
Ing. Jaroslav Boukal
Ing. Miroslav Otruba
Oldřich Vízek
V Lysé nad Labem dne 30. 11. 2018

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář