Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti klubu chovatelů ČS z r. 2015

29. 5. 2017

skenovani0038---kopie.jpg

Zpráva o činnosti Klubu chovatelů českých staváků za r. 2015

 

Vážení přátelé, vážení delegáti, vážení hosté,

čas utíká jako voda při povodni a my se opět scházíme na tomto místě ve Štítarech, abychom zhodnotili uplynulý rok 2015. Byl to rok, který následoval po 90tiletém jubileu. Měl to tedy být rok klidnější. Zda ale klidnější byl, si nejsem jistý.

Na loňské výroční konferenci byla přednesena zpráva předsedy a zpráva jednatele, který upozornil zástupce OP na včasné odevzdání seznamu členů. Ing. Boukal nás seznámil se stavem financí. Hospodaření skončilo přebytkem. Matrikář Zdeněk Bek nás seznámil se stavem členské základny. Počet členů se zvýšil o 8. Zda je to 1. vlaštovka, která jaro nedělá, či to bude jev trvalejší, nám ukáže budoucnost. Předseda RK O. Kaluha neměl žádné připomínky k vedení pokladny. Dále bylo kritizováno zavedení německého oceňovacího lístku. Všechny pobočky bez výjimky s tímto nesouhlasí. Karel Bek byl pověřen úpravou soutěžního řádu s ohledem na nový lístek. V diskusi M. Lukáš pozdravil delegáty. Na vlastní náklady vydal ročenku, za což mu bylo poděkováno. Slíbil i podporu další speciálky. M. Calda kritizoval chovatele, kteří vědomě vystavují holuby za holubice. J. Melichar vznesl dotaz, proč jsou výsledky speciálky jiné na stránkách ve Fauně a jiné na webových stránkách klubu. Jednalo se o chybu, za kterou se J. Maček omluvil.

Schůze rozšířeného výboru se konala 12.9.2015. Jednatel J. Maček mluvil o seznamech členů. Kritizoval ty chovatele, kteří nejsou členy ZO. Většině těchto členů se ZO rozpadla. Je třeba toto dát do pořádku. Bylo rozhodnuto o finanční podpoře vystavovatelům na E výstavě v Metách. Zástupci jednotlivých OP seznámili přítomné s plánem svých oblastních výstav. Organizačně byla zabezpečena speciálka v Kolíně – instalace výstavy, přihlášky, zajištění cen a výběr posuzovatelů. Byl schválen soutěžní řád. Za nepřítomného Ing. Sousedíka přečetl návrh šlechtitelského cíle J. Maček. Šlechtitelský cíl byl po mírných úpravách schválen. V diskusi byl opět kritizován oceňovací lístek. Výbor vyzývá členy k co největší účasti na celostátní výstavě v Lysé n. Labem i přes velkou nechuť k tomuto lístku. Klub věnuje na nejlepší 4člennou kolekci staváků pohár. Omluvili se obě moravské pobočky, Ing. Boukal a Ing. Sousedík.

Poslední schůze se konala tradičně při naší speciálce. Za ZO Kolín se jako host účastnil př. Jiří Král a přání účastnit se výstavy a slavnostní schůze projevila paní Dušková, dcera Vojtěcha Mrštíka. Ta zachránila rukopis knihy Holubí plemena a jejich chov, který by jinak skončil v popelnici. Bylo pro mne ctí a potěšením, že jsem paní Duškovou mohl provést po výstavě a seznámit jí s některými problémy chovu. Rád jsem si poslechl některé její vzpomínky na svého otce. Při odchodu ze schůze byla vyprovázena potleskem vestoje. Byla dojata, že staváčkáři na Vojtěcha Mrštíka nezapomněli. Celé toto zorganizoval V. Tichý.

K. Bek vyhlásil výsledky jednotlivých soutěží. Přítomní posuzovatelé se vyjádřili k úrovni holubů jimi posuzovanými. Celkové zhodnocení provedl poradce chovu Ing. T. Sousedík. Členové klubu kritizovali malou účast posuzovatelů na slavnostní schůzi. Jednatel J. Maček vyzval zástupce OP, aby aktualizovali seznamy členů a předešli tak zbytečným problémům. Dále vyzval členy, aby připomínkovali rozšířený výklad ke vzorníku. V diskusi Z. Bek poděkoval M. Kyškovi za článek ve Světě holubů. K. Bek kvitoval nástup několika mladých chovatelů v moravských pobočkách. Z. Laštovka navrhl soutěž výletků a ocenil nová okna na jižní straně haly. Zástupce slovenského klubu M. Filípek poděkoval za naší návštěvu na Slovensku a školení T. Sousedíka. Host a bývalý předseda svazu J. Král pozdravil schůzi, vyjádřil se k problémům posuzování a podivil se, proč musíme posuzovat na oceňovací lístek, který nám nevyhovuje. Navíc u drůbeže je tento lístek zakázán jako oficiální. M. Lukáš vyslovil podporu našemu klubu a slíbil finanční pomoc na rozšířený vzorník č. staváka. Zbytek diskuse se odbýval na téma německý posuzovací lístek. Na závěr byli chovatelé pozváni na školení modré barvy 19.3.2016.

Tolik k našemu schůzování. A jak jsme na tom po stránce chovatelské a výstavní? První test pravidelně bývá výstava Chovatel – celostátní výstava v Lysé nad Labem. Vystaveno bylo celkem  1747 holubů. O rok dříve 1948, tedy pokles o 201 kus. V r.2014 se ale konala výstava PCH. Staváků z toho bylo 191, o rok dříve s PCH 284, pokles tedy o 93 kusy. Z celkového úbytku 201 kus staváci tvoří skoro polovinu. Je to reakce na německý oceňovací lístek. Nevystavili někteří pravidelní účastníci těchto výstav právě z tohoto důvodu. Myslím, že je to škoda. Na celostátní výstavu přijde daleko větší počet návštěvníků a početné kolekce kvalitních staváků v mnoha barevných rázech jsou nejlepší propagací. Proto vyzývám naše členy na Lysou 2016 k co největší účasti.  I přes tento velký pokles byli staváci co do počtu skoro největší. Moravských pštrosů bylo více o pouhých 5 kusů. Více než 100 ks kromě těchto dvou plemen bylo už jenom gigantů – 112 ks. Již zmíněných 191 kusů vystavilo 30 chovatelů, z toho ale 3 nečlenové klubu. Vystavených rázů bylo 23. Nejvíce bylo černých sedlatých – 31 ks a červených sedlatých – 22 ks. Zatímco na speciálce bývá pravidelně nejvíce černých sedlatých a modrých sedlatých většinou zhruba stejně, v Lysé bylo modrých sedlatých jenom 7. Bylo uděleno 7 čestných cen a 2 tituly šampion. Ten získali Z. Bek za černého bělokosa – 97b a St. Benda za červeného sedlatého – 96b. Čestné ceny obdrželi 3x St. Brückner za černého lysého – 96b, modrého lysého – 96b a modrého sedlatého – 97b, 2x M. Pařízek za červeného lysého – 96b a stříbrného sedlatého – 96b, Zd. Dragon za černého sedlatého – 96b a Ing. V. Krůta za žlutěplavého – 96b. Pohár č.38, který věnoval náš klub, získal R. Holeček za 4člennou kolekci žlutých sedlatých, celkem 381b.

Myslím, že staváci v Lysé ostudu neudělali. Děkuji všem členům klubu, kteří se na tomto podíleli. V listopadu letošního roku se bude opět konat celostátní výstava v Lysé nad Labem, tentokrát rozšířená o expozici PCH. Proto vyzývám chovatele našeho klubu, aby se této akce zúčastnili a co nejlépe prezentovali náš klub a našeho národního holuba.

Týden před naší speciálkou se konala E výstava ve francouzských Metách. Z našeho klubu výstavu obeslali 2 chovatelé – St. Brückner a Zd. Dočkal, oba celkem 12 kusů modrých sedlatých. Je škoda, že naše účast nebyla větší a také pestřejší. Za slabší účast jsme byli kritizováni. Je mi ale jasné, že Francie je už dost daleko, náklady na takovouto akci jsou vysoké a úspěch na výstavě značně nejistý, protože zahraniční posuzovatelé staváka většinou neznají. Navíc francouzští chovatelé jsou zaměřeni hlavně na plemena domácí, hlavně masná a bradavičnatá. Se stavákem se za těchto okolností prosadíme těžko. Navíc ještě musíme přičíst riziko veterinární. O to více děkuji těmto dvěma chovatelům za účast. Holubi tam dopadli relativně dobře, holub Zd. Dočkala obdržel titul Šampion. Klub těmto členům přispěl menší finanční částkou na klecné. Doufám, že na další E výstavu, pokud se bude konat v bližší zemi, odešleme větší a pestřejší kolekci.

Vrcholem celoročního snažení je samozřejmě speciálka, už samozřejmě v Kolíně-Štítarech, samozřejmě v půli prosince, tentokrát 11.-13.12. Sešla se nám za poslední roky rekordní účast – 1369 holubů. To asi nikdo nečekal, zejména když někteří pravidelní účastníci (většinou na protest proti německému oceňovacímu lístku) v r.2015 nevystavili. Někteří naši chovatelé v obavě, aby nebylo holubů rekordně málo, vystavili více kolekcí. Proto jsme se dostali až k tomuto číslu. Je to o 88 kusů více než při 90. jubileu klubu. A když odečteme 62 štellerů, starvičů a chebských strak, kteří byli v ukázkové expozici 2014, je to nárůst rovných 150 kusů. V loňské i předloňské zprávě jsem chválil po 5 kolekcích černých plamínků a červených lysých.  Tentokrát to bylo vždy o 1 kolekci méně, ale to není takový pokles. Bělopruhých byly loni ve všech barvách dohromady 3 kolekce, letos 6, tedy dvojnásobek. Z toho ale černé jsme neviděli vůbec, loni ano. Modří mramoroví povýšili do MKK a přejme jim, ať tam zůstanou. Také plši se třemi soutěžními kolekcemi mohou mít v krátké době vlastní soutěž. Penížků bylo 5 kolekcí, i když ve třech rázech – rovní, bělokosí a lysí. Bělokosý penížek dokonce zísakal titul Grandšampion. A také jsme po několika letech mohli vidět červené mramorové. Naopak modří bělokosí a stříbrní sedlatí sestoupili do MFH. Žluté bělokosy jsme letos neviděli. Bylo to dáno nemocí Vl. Ofnera. Snad už je vše v pořádku. A s podivem také jen dvě kolekce červených bělokosů. V minulosti byli bělokosi všeobecně považováni za krále mezi staváky. Většina předních chovatelů chovala právě bělokosy. I když jsou kvalitou stále na vysoké úrovni, početně jsou ve 3 barvách na úpadku. Je to divné.

 Loni jsem se podivoval nad absencí modrých černopruhých. Letos byly dvě kolekce, ale to je stejně málo. Už po dva roky nebyli také vystaveni bílí černoocasí. U málo chovaných rázů, které chovají 1 nebo 2 chovatelé, vždy hrozí reálné nebezpečí, že o ně nenávratně přijdeme. Naopak nově byli z novošlechtění do MFH přeřazeni červeněplaví sedlatí kapratí.

Poprvé se na speciálce posuzovalo německým způsobem. Někteří jeho zastánci ho označují jako nový. Je starší nejméně o 70 let než náš bodový a zrušen byl u nás před půl stoletím. Je to jediný, mně známý způsob hodnocení jakýchkoliv zvířat, kdy hodnocené zvíře není rozděleno do jednotlivých pozic a posuzovatel může psát prakticky co chce. Více než polovina holubů tímto způsobem obdrží známku 94 nebo 93b. Drtivá většina chovatelů, nejen staváčkářů, tento způsob odmítá. Proč musíme za své peníze dělat něco, co nechceme, to nechápu.

V soutěži poboček zvítězila středočeská s poměrně velkým náskokem, rozdíly mezi ostatními byly ale malé. Také bodové zisky jednotlivých OP byly výrazně vyšší. Německým lístkem to bylo způsobeno jen částečně. Více se na tom projevil větší počet vystavených holubů a také jejich kvalita.

Snad jedinou velkou skvrnou na této krásné akci byly ztráty holubů – tedy krádeže. V loňské zprávě jsem si pochvaloval, že se žádný holub neztratil. Letos dokonce 3. Červený bělokosý, žlutý rovný a nakonec ještě žlutý sedlatý. Toto jsou věci, které kazí dobrou náladu a berou chuť do další práce. Bude padat řada návrhů, většinou nereálných, jak tomuto zabránit. Řešením je zvýšit ostražitost po celou dobu výstavy a hlavně v době, kdy je v hale málo návštěvníků. A znovu pověřit zástupce jednotlivých OP hlídáním jedné uličky. Aby toho nebylo málo, černý sedlatý holub tam zbyl. Ničí není, nikomu nechybí, nikdo ho neshání. Také jsem byl trochu zklamán počtem členů na práci při likvidaci výstavy. Je nás každý rok méně a jsme o rok starší. Pokud by to takto mělo pokračovat, není daleko doba, kdy bude s likvidací problém.

Ještě bych chtěl vyzvat ty členy, kteří nevystavovali na protest proti německému lístku, aby tak nečinili. Pravda je na vaší straně, ničemu tím ale nepomůžete a výstavu tím ochuzujete. Víme všichni, že nic není na věčné časy. Všechno jednou končí. Stejně tak skončí i německý oceňovací lístek. Jsem přesvědčen, že to nebude dlouho trvat.

Krátce se zastavím u krajské výstavy v Lysé nad Labem. Je to už po několik let největší výstava holubů v Česku. Probíhá tam několik speciálek a pravděpodobně tam přijde i největší počet návštěvníků – holubářů. Holubů bylo vystaveno 2279, staváků 160. Čestné ceny získali Zd. Dragon za černého sedlatého – 97b, St. Brückner za modrého sedlatého – 97b, St. Benda za červeného sedlatého – 96b, B. Folwarczny za žlutěplavého – 96b, to ale není člen klubu. Doufejme, že brzy bude. Jos. Holeček za žlutého sedlatého – 96b, M. Calda za červeného plamínka – 96b a K. Bek za bílého žlutopruhého – 96b. Myslím, že staváci nezklamali.

Poslední chovatelskou akcí bylo, dnes už tradiční, školení, tentokrát modré barvy. Účastnilo se 50 chovatelů, opět těžko stačily židle. Přijel dokonce i Marek Iskra ze Slovenska. Je to nejlepší důkaz, že tato naše školení mají úroveň. Těžko by jel někdo takovou dálku na akci, která je bezcenná. Přinesených holubů byla zhruba padesátka. Chovatelé přinesli nejen to nejlepší v barvě a lesku, ale také úmyslně holuby vadné, abychom nedostatky mohli ukázat v praxi. Tak, jak už je běžné, nejprve účastníci vybrali až 10 holubů, kteří se jim nejvíce zamlouvají v pozicích barva, lesk, svit a struktura peří. Poté následovala přednáška Ing. T. Sousedíka. Seznámil přítomné s genetickým založením modré barvy. Poukázal na možné nedostatky i na rozdílnou obtížnost barvy a lesku na různých kresbách. V další diskusi chovatelé, ale i nechovatelé modré barvy diskutovali o záludnosti této barvy. Následně byly vyhlášeny výsledky divácké ankety. Hlasovalo 37 účastníků. Nejvíce hlasů 25 získal penížek St. Brücknera, dále dva sedlatí Vl. Doška po 19 hlasech a sedlatý M. Caldy 14 hlasů. Dále postoupili do finále sedlatý kapratý M. Kyšky, rovný J. Staňka, další dva sedlatí Vl. Doška, další sedlatý M. Caldy a penížek Vl. Doška. Mezi tím posuzovatelé A. Straka, St. Brückner, V. Krůta, J. Maček a J. Hrubý těchto 10 finalistů posoudili nápočtovým způsobem 1-10 b ve smíšených pozicích. Stejně jako u diváků, i u posuzovatelů vyhrál penížek St. Brücknera – 171b, 2. byl sedlatý Vl. Doška – 154 b, 3. sedlatý kapratý M. Kyšky – 152b, na 4.-5. místě společně 2 holubi Vl. Doška – sedlatý a penížek – 142b. Stejně jako loni při červené barvě, i letos se posuzovatelé vzácně shodli. Vítězný holub skončil u čtyř posuzovatelů 1., u jednoho o bod 2. Druhý holub byl 1x1., 2x2. a 2x3.. Třetí holub byl 3x2., 1x3. a 1x6.. Stejně jako loni, také letos první dva holubi u diváků skončili stejně i u posuzovatelů.

 Potom jednotliví posuzovatelé u holubů názorně demonstrovali přednosti a také vady. Shodli jsme se na tom, že u holubů s bohatým pigmentem (penížek) se snadněji docílí ideální lesk než u holubů s velkou bílou kresbou (sedlatý). Proto už bratři Škopkové před 50 a více lety věděli, proč různé kresby modré barvy vzájemně kříží. Měla by to být inspirace i pro současnou generaci staváčkářů. Já jsem si ověřil, co vím už dávno, totiž, že určité procento chovatelů nevidí či nedokáže rozlišit růžovku, což je velká vada. Zatímco lesk „zvratový“, ve skutečnosti červenofialový na opačné straně spektra lesku tito lidé vidí, růžovku ne. Je to zajímavé. Stejně tak ji nepoznají či neznají i někteří posuzovatelé. V údivu pak kroutíme hlavou nad posouzením holubů na menších výstavách, jednou dokonce i na speciálce. Týden před našim školením jsem na školení posuzovatelů v Pardubicích pozval na školení modré barvy. Podle očekávání nepřišel nikdo. Jsem přesvědčený, že tato akce splnila svůj účel. Sešli jsme se, podiskutovali a bohatší o nové dojmy jsme se rozjeli domů.

Z ostatních akcí se 8.5. v Litovli konal aktiv klubů. Z 28 pozvaných se účastnilo 21. Je to výrazně méně než minulé roky. Nepochybně je to reakce na německý lístek. Náš klub byl zastoupen 7 členy. Člen ÚOK J. Kristek seznámil přítomné, jak kluby plní své povinnosti. Klub ČS odevzdal tabulku důležitosti znaků, šlechtitelský plán ne. Ten jsme schválili a odeslali později. Byl však podroben kritice, jak uslyšíte později. Byli jsme seznámeni s úspěšnými držiteli PCH. Z našich řad to jsou St. Brückner 2x za modré sedlaté a černé lysé, V. Krůta také 2x za žluté sedlaté a žlutěplavé, Z. Bek za černé sedlaté a Fr. Štěpánek za modré lysé. Všem úspěšným blahopřeji. V další části vystoupil MVDr. Poláček, sám úspěšný chovatel poštovních holubů. Srovnával veterinární problematiku v chovech užitkových a poštovních holubů. Jeho přednáška byla velice poučná a zajímavá. Škoda, že ji nemělo možnost vyslechnout více našich chovatelů, případně, že nevyšla tiskem.

V další části jsme na přinesených holubech diskutovali o obtížnosti šlechtění některých plemen a kreseb. Za české staváky tam byli bělopruzí. Diskuse se z větší části odbývala na téma německý oceňovací lístek. Od zástupce klubu skřivanů a římanů jsme se dověděli, že jejich jednatel na protest proti tomuto vystoupil z klubu i ČSCH.

12.-13.3. 2016 se konalo školení posuzovatelů holubů v Pardubicích. Školení už tradičně bylo dobře připraveno a zorganizováno. Posuzovatelé byli rozděleni do 4 skupin a postupně školeni na jednotlivých plemenech. Stavák školen nebyl. Byl školen třeba polský štítník, kterého značná část chovatelů a posuzovatelů nikdy neviděla. Ojediněle ho na Ostravsku používají jako chůvy. V nedělní diskusi pak, k mému údivu, byla hlavním bodem jihočeská speciálka v Písku, kde se posuzovalo na náš již zrušený oceňovací lístek a posuzovali posuzovatelé bývalého holubářského spolku. Klub a jeho předseda byli podrobeni tvrdé kritice. Na plátno byly promítány fotografie oceňovacích lístků z Písku. V žádném případě se něco podobného nesmí opakovat. Když, tak jinak a hlavně bez hlavičky klubu.

Také jsem byl kritizován za pasáž v předmluvě katalogu. Tam povolení jediného oceňovacího lístku přirovnávám k povolení jednoho náboženství nebo jedné politické strany v naší zemi v minulosti. Byl jsem nařčen z demagogie a vymývání mozků. Na otázku, co z toho není pravda a kdo jsou s těmi vymytými mozky, jsem odpověď nedostal. Také byl klub kritizován za šlechtitelský cíl a perokresbu, kterou předsedající tvrdě kritizoval. Perokresba určitě není dokonalá, namítl jsem ale, že je určitě lepší než perokresby v posledních dvou vzornících. Kdosi za předsednickým stolem vytáhl poslední vzorník, chvíli v něm listoval a pak ho zase schoval. Ona ta perokresba v něm je opravdu horší. Bral jsem to pouze jako záminku ke kritice klubu. Perokresby ostatních klubů jsme neviděli.

Ještě něco ke stavákovi jako takovému. Je nám vytýkána nejednotnost typu jednotlivých rázů. Změřil jsem dva holuby na speciálce a jednoho v Písku – vesměs modré sedlaté. Všichni tito holubi měli 41 cm, tedy přes rámec. Určitě se takoví najdou i mezi modrými bělokosy, černými sedlatými, bílými a možná ještě i dalšími. Vím, že to není největší problém. Větší problém jsou malé krátkokrké holubice. Jestliže ale chceme staváka typově sjednotit, musíme hlídat obě hranice.

Krátce se zmíním o webových stránkách klubu, o které se stará St. Brückner, za což mu děkuji. Občas je toto kritizováno za malou aktuálnost. Měli bychom se na tom podílet všichni. Poskytnout mu třeba nějaké fotografie, zprávu či třeba nějaké povídání.

Konference odbornosti chovatelů holubů, což je nejvyšší orgán, se bude konat až za 14 dnů, takže vám průběh tohoto setkání zprostředkovat nemůžu. Doufám, že proběhne důstojněji, než loni.

Vážení přátelé, každá zpráva by měla končit něčím pozitivním. Tu loňskou jsem chtěl zakončit reportáží ze soutěže ve stavění ve dvou chovech jihočeské OP. Ta byla 2 dny před startem nakonec zrušena z důvodu krajně nepříznivého počasí. Jen samotnou přihlášku na takovouto akci jsem považoval za veliký klad. Náhradní termín byl stanoven na sobotu 2.5. Přiznám se, že jsem byl trochu v rozpacích. Takovýto termín už nepovažuji za příliš vhodný. Těžko přesvědčíte holubici, které mateřský pud velí sedět na čerstvě vylíhlých holoubatech, aby přesně v konkrétní čas předváděla své letecké umění. Také počasí nebylo příliš jisté. Cestou jsme občas museli zapnout stěrače. S mokrými letkami holubi nelétají, natož aby stavěli. Nakonec se vše v dobré obrátilo. Bylo zataženo, chladno, pofukoval vítr, ale hlavně, že nepršelo. První proběhl test u K. Řeťovského v Chotěmicích. Vypustil soutěžní hejno pěti stříbrných sedlatých a pěti bílých staváků. Po trošku rozpačitém začátku se holubi rozlétli k dobrému výkonu. Mezi 10:15 – 11:15 předvedli holubi celkem 42 výkonů ve stavění a 19 v orlování. Ve stavění 10x5b, 4x4b, 10x3b, 13x2b a 5x1b. V orlování 5x2b a 13x1b. Za stavění 127b, za orlování 24b, celkem 151b. Komise pracovala ve složení K. Bek, Z. Bek, J. Maček a K. Houdek.

 Povzbuzeni úspěchem jsme se přesunuli do Pacova k př. Ivanu Šmilauerovi. Také on sestavil kombinovanou kolekci. Převážně ji tvořili stříbrní sedlatí, doplnění dvěma penížky, modrým bělokosem, červeněplavým a červeněplavým sedlatým. Dvůr před holubníkem není příliš široký. Ing. Vl. Kohout, autor soutěže, říkal – když dobrý stavák nemá vhodné prostředí, tak si ho sám najde. Také tito holubi ze střechy na střechu přeletovali málo. Mnohem častěji dělali velké okruhy nad střechami domů a stavěli. Jeden z holubů – penížek – měl kroužek z r. 2015, bylo mu tedy 5, max. 6 měsíců. Stavěl jako jeden z nejlepších. Je to potvrzení toho, že dobří staváci stavějí už jako holoubata. V čase 12:10 – 13:10 jsme zaznamenali celkem 70 výkonů. 12x5b, 10x4b, 20x3b, 23x2b a 5x1b. 5x orlování za 1b, celkem 216b. Oba zmínění chovatelé limit splnili a na následující 4 roky mají chov uznaný jako elitní.

Odjížděli jsme domů spokojeni s tím, že staváci ještě existují. Pokud víme kde, není problém je rozmnožit. Vážení přátelé, pokud máte holubi pěkného exteriéru a máte z nich radost, pak ze stejně kvalitních, kteří navíc staví, budete mít radost dvojnásobnou. Přemýšlejte o tom. Počátkem července se konal ještě 1 test ve stavění u př. Štěpánka. Toho jsem se neúčastnil, tak vás s podrobnostmi nemůžu seznámit. Limit těsně splnil. Není to ale člen klubu, doufejme, že bude.

Vážení přátelé, na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke šlechtění, propagaci a výstavnictví našeho národního holuba. Děkuji ZO Kolín za přístřeší, bez kterého si už naši činnost neumíme představit, všem sponzorům a vůbec všem, kteří to myslí se stavákem dobře. Všem vám přeji hodně zdraví, chovatelských i osobních úspěchů a abychom se ve zdraví celý rok kolem staváka scházeli.

 

 Chovu a letu staváka

                                  Zdar!