Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti klubu českého staváka za rok 2017

23. 4. 2018

Zpráva o činnosti Klubu chovatelů českých staváků za r. 2017

 

Vážení přátelé, vážení delegáti, vážení hosté,

scházíme se, abychom zhodnotili uplynulý, trochu divný rok 2017. V tomto roce se uskutečnila VČS schůze, schůze rozšířeného výboru a slavnostní schůze při speciální výstavě.

Na loňské konferenci byla přednesena zpráva předsedy. Jednatel J. Maček přečetl usnesení a poděkoval za zaslané seznamy členů. Ekonom Ing. J. Boukal přednesl návrh rozpočtu a seznámil delegáty s hospodařením za uplynulý rok. Z. Bek seznámil přítomné se stavem členské základny. Zástupci jednotlivých OP referovali o svých akcích a připravovaných výstavách. Termíny některých akcí budou upřesněny na schůzi rozšířeného výboru. Jednatel opět požádá o povolení posuzovat naší speciálku na český oceňovací lístek. Pobočky určí garanty na speciální výstavu. Toto se většinou daří jen částečně. Opět bylo diskutováno o výběru šampionů.

Schůze rozšířeného výboru se uskutečnila 26.8.2017 ve Štítarech. Řešil se způsob posuzování na speciálce a výběr posuzovatelů. Protože toto před schůzí nebylo dořešeno, nemohly být vytištěny a rozdány přihlášky na výstavu. Bylo rozhodnuto, že případné zvýšené náklady na poštovné uhradí pobočkám klub. Jednatel byl pověřen napsáním žádosti o účast zástupců klubu na nejbližším zasedání ÚOK. Dále bylo jednateli uloženo napsat žádost o proškolení českého staváka na školení posuzovatelů v Pardubicích. Školení provede poradce chovu Ing. T. Sousedík. Pobočky byly vyzvány, aby podaly návrhy na kandidáty do hlavního výboru a revizní komise. Dalším bodem byla příprava a organizace klubové speciálky. Chovatelé byli vyzváni k co největší účasti na celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Bylo rozhodnuto věnovat pohár na nejlépe oceněnou 4 člennou kolekci č. staváků.

Poslední schůze byla slavnostní při klubové výstavě 9.12.2017. Předseda přivítal přítomné i hosty a zejména ocenil účast slovenských chovatelů. Dalším bodem bylo vyhlášení výsledků všech soutěží v rámci klubu na některé poháry věnované pobočkami. Přítomní posuzovatelé zhodnotili kvalitu posouzených holubů. Celkové posouzení za nepřítomné posuzovatele provedl poradce chovu Ing. T. Sousedík. Jednatel upozornil zástupce poboček na zaslání seznamů členů do 31.3.. Předsedové poboček seznámili přítomné se svojí činností a uspořádanými výstavami. Téměř celá diskuse probíhala na téma oceňovacího lístku. Také byla kritizována malá účast posuzovatelů na slavnostní schůzi. To je ale již tradiční nešvar, protože více než polovina posuzovatelů nejsou členy klubu.

Tolik naše činnost schůzovní. Na většině poboček proběhly výstavy v říjnu a listopadu. První větší test byla celostátní výstava v Lysé nad Labem. Po delší době byl pořadatelem ČSCH, ne výstaviště. Holubů bylo vystaveno 2016, o 67 kusů méně než o rok dříve. Z toho staváků 236, o 23 kusů než v předcházejícím roce. Menší počty nejsou způsobeny menší aktivitou vystavovatelů, ale tím, že v sudých letech probíhá uznání PCH, kde se vystavují 8 členné kolekce. Stavák tam byl již tradičně nejvíce vystaveným plemenem. Pro srovnání – moravských pštrosů bylo 165, skoro o 1/3 méně. Tato čísla mě velice těší. Nemůže nás nikdo nařknout, že sabotujeme akce ČSCH. Bylo tady vystaveno 59 čtyřčlenných kolekcí, které vystavilo 40 chovatelů. Podle mého odhadu jich ale 12 není členem klubu, z toho 2 mladí chovatelé. To je dobrá i špatná zpráva zároveň. Dobrá proto, že se stavák chová i mimo klub, navíc i mezi mladými chovateli. Špatná proto, že tyto chovatele nedokážeme přesvědčit ke vstupu do klubu. Jsou ochotni vystavovat, což se nedá říci o všech našich členech. Nečekejme, že se budou hlásit sami. Jděme za nimi a oslovme je. Věřím, že alespoň některého přesvědčíme. I když bodové hodnocení holubů nečlenů bylo většinou výrazně nižší, nic to nemusí znamenat. Při dobrém vedení a vhodném doplnění chovu se mohou tyto chovy zvednout.

Nejvíce bylo vystaveno č. sedlatých – 38 ks a žlutých sedlatých – 34 ks. Čestnou cenu získali M. Calda za červeného plamínka - 95b, S. Brückner 2x za modrého lysého a penížka, V. Šťastný za modrého mramorového, Z. Dragon za černého sedlatého, M. Lopušan za stříbrného sedlatého, Z. Bek za černého bělokosa a Ing. V. Krůta za žlutěplavého – vše 96b. Titul šampion získal ing. S. Rys za žlutého rovného – 96b. a S. Brückner za modrého sedlatého – 97b. Navíc pohár č.2 za nejlepší holubici staváka, věnovaný Ing. Krůtou získala černá sedlatá Z. Beka – 95b. Pohár věnovaný klubem za nejlepší kolekci získal S. Brückner za modré sedlaté. Posuzovali Ing. Sousedík, Ing. Krůta, S. Brückner a A. Straka. Dle mého názoru bylo posuzování provedeno korektně. Holubice byly vystaveny odděleně od holubů. Mezi návštěvníky to budilo značný nesouhlas. Navíc v katalogu bylo značné množství chyb. Jsem přesvědčen, že to byla úspěšná propagace staváka a příště to bude ještě lepší.

16.11. při této výstavě proběhla ÚOK, na kterou byli pozváni zástupci našeho klubu Ing. J. Boukal a K. Bek. Naše žádost o povolení posuzovat na český oceňovací lístek byla projednána jako 1. bod. Jednání byl přítomen předseda ČSCH Ing. M. Kroft. Na úvod jsem předeslal, že vedení klubu nechce vystupovat proti ČSCH a nemáme v úmyslu vést nějakou válku. Připomněl jsem pravidelné největší zastoupení staváka na celostátních výstavách, věnování klubového poháru, dobrou propagaci plemene a tím i svazu. Zároveň jsem ale zdůraznil, že tzv. „Evropský oceňovací lístek“ nás vrací o 50 let zpět, je to krok špatným směrem a členové klubu se s tímto stavem nehodlají smířit. Postupně vystoupili jednotliví členové ÚOK ve svorném šiku pro německý lístek. Chtěl jsem vědět, co smíme udělat, aniž bychom porušili směrnice. Dostalo se mi odpovědí typu chytrá horákyně – ani pěšky ani na voze, ani ustrojená ani nahá. Tento 1. bod schůze se projednával hodinu a čtvrt. Nedověděl jsem se vůbec nic. Ing. J. Boukal se domníval, že to mezi řádky pochopil, ale jak jsem později poznal, ono to pochopit ani nebylo možné.

Další akcí je pravidelně a již tradičně speciálka. Konala se 8.-10.12. a bylo na ní vystaveno 1205 staváků. Je to o 75 více než loni. Po dvou letech nuceného oceňování na německý oceňovací lístek jsme provedli změnu. Posuzovalo se na náš, posuzovali svazoví posuzovatelé, ale bez razítek. Byla to akce trochu dobrodružná, určitě to není ideální stav. Takový lístek nemá oficiální platnost a působí divně. Na druhou stranu jsme ale vyslali signál, že to s návratem k našemu lístku myslíme vážně a nehodláme ustoupit. Nárůst počtu vystavených holubů je pravděpodobně způsoben právě touto změnou. Jak budeme postupovat letos záleží na vašem rozhodnutí. Zároveň probíhají další jednání mezi Ing. F. Slepičkou a předsedou ÚOK. O tom se zmíním později. Navíc nás čekají volby. Nevíme, kdo bude kandidovat a s jakým výsledkem. V krajním případě se může stát, že se nesestaví tým nebo jenom jeden a ten nebude zvolen. Ale raději nepředbíhejme, doufejme, že se to nestane.

Již zmíněných 1205 staváků reprezentovalo 43 barevných a kreselných rázů v hlavní výstavě, další 4 byli vystaveni v novošlechtění. Ukazuje se pestrost a rozmanitost kreseb a barev staváka. Rozšíření jednotlivých rázů je ale značně nerovnoměrné. Modrých sedlatých bylo vystaveno 161 kusů od 17 vystavovatelů a černých sedlatých 156 kusů od 18 vystavovatelů. Za úspěch můžeme považovat 5 kolekcí černých plamínků, jejichž počet se zřejmě již ustálil. Chovatelé červených bělokosů snad vyslyšeli mé volání z loňska a tak jsme měli místo 1 účastníka dokonce 6. Rovněž 4 kolekce červených lysých a 2 červených mramorových je pokrok. Stejně tak 3 kolekce žlutých rovných a 2 lysých. Loni sice byli přihlášeni, ale nedodáni. Stejně tak 3 vystavovatelé žlutých tygrů, 3 modrých lysých a 4 rovných. Ti před dvěma lety chyběli úplně. Modří mramoroví se doufejme početně ustálili na 5 vystavovatelích. Tři kolekce modrých bělokosů při neúčasti S. Brücknera a rovněž tři stříbrných sedlatých při ukončení chovu H. Pařízka, navíc ve špičkové kvalitě, je příjemné zjištění. Také 4 vystavovatelé penížků, i když v různých kresbách, je dobrý stav. Výstavu uzavíraly 3 kolekce plchů, z nichž někteří samci byli dle mého názoru ve špičkové kvalitě a bez problémů se vyrovnali početně rozšířenějším rázům.

Na druhou stranu 4 kolekce červených plamínků není ani polovina toho, na co jsme zvyklí. Jedna kolekce červených tygrů a tradičně jedna žlutých bělokosů, i když kvalitních, není dobrý stav. Návštěvníci mohli shlédnout bělopruhé ve všech 4 barvách, ale vždy jen s jedním účastníkem. V takových případech vždy hrozí, že je v krátké době, z jakýchkoliv důvodů, nemusíme delší dobu vidět vůbec. Odchodem Jardy Petrovického se situace ještě výrazně zhoršila. Kdyby existovala červená a zlatá kniha ohrožených holubů, ze staváků by tam byl bělopruhý na 1. místě.

Nasazení posuzovatelů na výstavě proběhlo netradičně. Většina posuzovatelů posuzovala svůj ráz, který chovají, s výjimkou svých holubů. Ty potom posoudil hlavní poradce chovu Ing. T. Sousedík. Má to své výhody i nevýhody. Výhodou je, že posuzovatel hodnotí ráz, který opravdu zná do detailu. Nevýhodou potom je při systému sudá-lichá, že posuzují daný ráz 3 posuzovatelé a každý může mít jiný metr. Navíc posuzovatel může úmyslně posoudit holuby přísněji, aby pak ti jeho více vynikli. Dle mého názoru nevýhody převažují, nikomu ale svůj názor nevnucuji. Budete mít možnost se k tomuto v diskusi vyjádřit. Pamatuji také, že na jedné NV Brno byli holubi posuzovatelů vystaveni odděleně v jiném pavilonu.

Ještě bych se chtěl zmínit o soutěži poboček a zejména pochválit pobočku Moravskoslezskou. Ta v minulosti končila většinou na posledních místech. Letos obsadila krásné a nečekané 2. místo a nechala za sebou 3 OP, které v nedávné minulosti vyhrály. Je vidět, jakých výsledků lze dosáhnout, když se dá parta nadšenců dohromady. A to je právě smysl soutěže poboček.

Myslím, že výstava byla, i přes některé drobné nedostatky, na špičkové úrovni a splnila své poslání. Chtěl bych i poděkovat za pomoc při likvidaci. Po problémech v r. 2015 byly poslední dvě výstavy zlikvidovány na jedničku.

Největší výstava holubů u nás je pravidelně Středočeská výstava v Lysé nad Labem, rozšířená o několik speciálek. Na té letošní bylo vystaveno jen 1509 holubů, což je výrazně méně než v letech 2012-2016. V roce 2017 se výstava z důvodu výskytu ptačí chřipky nekonala. Staváků bylo vystaveno pouhých 80, 4 byli nedodáni. To není ani polovina toho, na co jsme zvyklí z minulosti. Je to škoda. Tato výstava má velkou návštěvnost a máme možnost staváka propagovat. Tak snad příště. Pro srovnání – voláčů sivých bylo 113. Ti ale měli svoji speciálku. Na staváky byly uděleny 3 čestné ceny. Získali je M. Calda za bílého rovného – 96b, Z. Bek za černého sedlatého – 96b a S. Benda za červeného sedlatého – 96b. Navíc ml. chovatel T. Matalák obdržel pohár č.24 za nejlépe oceněného staváka MCH.

Poslední chovatelskou akcí bývá pravidelně naše odborné školení. Bylo to již 11. školení, tentokrát se školila černá barva. Počasí bylo mizerné, ale v hale bylo zatopeno. Sešlo se tradičně asi 50 účastníků, z mimoklubových J. Ščebel a Ing. J. Krupka – adept. Trochu zklamáním pro mne byl malý počet přinesených holubů. Byla jich asi polovina z obvyklého množství. Někteří chovatelé se z objektivních důvodů neúčastnili, někteří to podcenili v domnění, že bude holubů dost. I tak ale škála holubů dostačovala. Jako vždy nejprve diváci anonymně hlasovali pro jednotlivé holuby. Sešlo se celkem 27 lístků. 26 hlasů dostal černý sedlatý Z. Beka. 2. byl černý bělokosý téhož chovatele – 24 hlasy, 3. černý sedlatý K. Beka – 16 hlasů, 4. a 5. černý sedlatý a černý bělokosý, oba Z. Bek. Na 6. místě byl černý sedlatý a na 7. černý rovný, oba J. Chrástina a na 8. místě další černý sedlatý Z. Beka. Těchto 8 holubů postoupilo do finále. Mezi tím proběhla přednáška Ing. T. Sousedíka o černé barvě a lesku, vadách a problémech, které jsou s černou barvou spojeny. V diskusi vystoupili K. Bek, L. Hrstka, Ing. F. Slepička a někteří další chovatelé. Diskuse byla živá a zajímavá. Následně posuzovatelé Ing. F. Slepička, A. Straka, J. Maček, J. Ščebel, adept Ing. Krupka a L. Hrstka posoudili vybrané holuby. Posuzovalo se jako vždy, nápočtovým způsobem ve 4 pozicích – barva, lesk, svit a struktura peří, 1-10 bodů. Nejvíce bodů získal černý bělokos Z. Beka – 214b, o jeden bod méně měl černý sedlatý téhož chovatele. 208 bodů obdržel černý sedlatý K. Beka, dále 2 černí sedlatí Z. Beka – 201 a 193 bodů. A jak dopadli jednotliví holubi u posuzovatelů? Vítězný holub byl 4x na děleném 1. místě, 1x druhý a 1x pátý. Druhý byl 1x první, 2x spoluprvní, 1x druhý a 2x čtvrtý. Třetí holub byl 1x první, 2x spoluprvní, 2x třetí a 1x čtvrtý. První dva holubi u návštěvníků skončili obráceně u posuzovatelů, ale jen o jediný bodík. Třetí u diváků skončil stejně jako u posuzovatelů. Takže velice vzácná shoda. Poté proběhlo veřejné slovní posouzení jednotlivých holubů, byly zdůrazněny přednosti, případně drobné nedostatky. Úmyslně bylo doneseno i několik holubů s jednosložkovým, případně vadným leskem. Na nich jsme mohli názorně ukázat odchylky od ideálu. Celé školení proběhlo v přátelském ovzduší a určitě splnilo svůj účel – totiž sjednotit si pohled na černou barvu a lesk. Alespoň pro mne to byl užitečně strávený den.

Na 20.5.2017 byl svolán aktiv holubů v Litovli. Mezi hosty byli zástupci polského chovatelského svazu. Jiří Kristek seznámil přítomné s výsledky uznávacího řízení PCH. Výstavní část proběhla na celostátní výstavě V Lysé nad Labem v listopadu 2016. Nejvíce uznaných PCH má moravský pštros a český stavák, oba po sedmi. Za staváka to jsou S. Brückner 4x na modré sedlaté, modré bělokosy, penízky a černé lysé. Ing. V. Krůta na žluté sedlaté a žlutěplavé a Z. Bek na černé sedlaté. Jiří Holáň informoval o školení posuzovatelů. Sbor má 74 členů, 5 má zastavenou činnost, 1 činnost ukončil, 1 nový přibyl. Sbor má 13 adeptů, jejich znalosti jsou dobré. 13 posuzovatelů má titul mezinárodní posuzovatel. Ing. Petr Gajda upozornil na chyby, kterých se dopouštějí někteří posuzovatelé na novém oceňovacím lístku. Další částí jeho přednášky bylo měření a hodnocení úhlu držení těla. A. Veselý měl přednášku o barvách holubů. Poté následovala přednáška RNDr. M. Tylera o genetice, zdůraznil, že je pro šlechtění nových barev holubů a chovatelé, kteří se tímto zabývají, by neměli být odrazováni. Následovala přednáška zástupce polského svazu o plemenech v Polsku. Polské holubářství je zaměřeno hlavně na bradavičnatá plemena a rejdiče. Na závěr následovala diskuse u klecí na přinesených holubech.

17. a 18.3.2018 proběhlo školení posuzovatelů holubů. Jiří Holáň ve svém referátu seznámil přítomné se situací ve stavu posuzovatelů. M. Smetana referoval o přípravě adeptů a kritizoval jejich malou účast na výstavách.

Mezi plemeny, která byla školena, byl i český stavák. přednáška Ing. T. Sousedíka měla velmi dobrou úroveň. Na promítaných obrázcích a přinesených holubech ukazoval přednosti a vady. Po přednášce následovala ke stavákovi živá diskuse. Bylo vidět, že mezi posuzovateli je o staváka zájem. Zda toto školení bude mít vliv na kvalitu posuzování staváka teprve poznáme.

V sobotní závěrečné diskusi Jiří Holáň tvrdě odsoudil způsob posuzování na naší speciálce. Něco takového jsem absolutně nečekal. Byl jsem přesvědčený, že když se této naší akce účastnil vrcholný svazový funkcionář, je vše v mezích zákona. Vystoupil jsem s tím, že našim členům, ale i dalším klubům se tento způsob posuzování nelíbí. Vyzval jsem k povolení výjimek klubům, které o to stojí. Zlepšilo by to atmosféru v celém našem chovatelství. Současně jsem navrhl uskutečnit jakýsi průzkum veřejného mínění. Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem vložit do každého katalogu hlasovací lístek, který by, v případě zájmu, vhodil návštěvník do zapečetěné hlasovací urny. Objektivně bychom tak mohli zjistit názor veřejnosti. Velice ale pochybuji, že o něco takového bude zájem.

První den školení ještě proběhly volby do komise posuzovatelů. Kandidoval jeden pětičlenný tým. Zhruba 75% byli zvoleni J. Holáň, J. Ščebel, P. Gajda, M. Smetana a př.Víšek. Jestli vás zajímá, jak jsem volil já, hlasoval jsem pro. Není tam nikdo, kdo by mi vysloveně vadil. Když chce někdo pracovat, proč bych mu v tom bránil.

Ihned po školení navázal Ing. F. Slepička korespondenci s předsedou ÚOK Pavlem Wiederem o povolení výjimky pro klub. Situace údajně vypadá nadějně. Po zkušenostech, které v této věci mám, si ale velké naděje nedělám. Byla by ale škoda nevyužít každou příležitost. Fandovi za jeho snahu děkuji. Více se od něho snad dozvíme v diskusi. Čekají nás ale volby do ÚOK, nevíme s jistotou, kdo bude kandidovat a zda bude zvolen. Všechny možnosti jsou otevřené.

Vážení přátelé, na dnešní konferenci nás čekají mimo jiné volby. Výběr kandidátů je pro toto volební období chudší než v minulosti. Těch, kteří chtějí něco dělat, je čím dál méně. Přesto vám přeji šťastnou ruku.

Ve své loňské zprávě jsem se zmínil, že v r. 2018 bude pořádána EV v Dánsku. Je mi jasné, že chovatelský význam takové akce je nulový. Posuzovat staváky bude třeba posuzovat zahraniční posuzovatel, který je nikdy v ruce nedržel. Z hlediska společenského a propagačního to ale význam má. Při účasti 20 holubů jednoho plemene může být udělen titul E šampion. Máme možnost ukázat pestrou škálu barev a kreseb a vysokou prošlechtěnost lesků. Ukázat, že stavák je krásný i v kleci. Klub na tyto akce v minulosti vždy finančně přispíval, věřím, že bude i letos. Nedělám si iluze, že se půl holubářského Dánska vrhne na staváky, ale měli bychom o tom přemýšlet. V minulosti na E výstavu klub rakovnického kotrláka vyslal kolekci 63 kusů. Proč bychom my nedokázali alespoň polovinu. Byla by to skvělá propagace klubu i svazu.

Něco radostnějšího na závěr. Do soutěže ve stavění se znovu přihlásil K. Houdek. Platnost ECH měl až do r. 2018, rozhodl se k obhajobě o rok dříve. Test se konal 6.5.2017. Není to už vhodný termín. Holubi plní většinou rodičovské povinnosti. Přesto jeho hejno stříbrných sedlatých předvedlo pěkný výkon. Holubi získali za stavění 255b, dalších 14  za orlování, celkem 269 bodů. Komise ve složení K. Bek a Z. Bek zaznamenala celkem 90 výkonů ve stavění. Je to zhruba o ¼ méně než při prvním testu u K. Houdka. Bylo to způsobeno už trochu pozdějším termínem. Několikrát během testu přeletěl krahujec a svedl hejno pošťáků ze sousedství. Stříbrňáci seděli ve střehu a sledovali oblohu. Možná také komise pod dojmem prvního testu nasadila přísnější metr. Určitě to vzhledem k podmínkám nebyl horší výkon. Odjížděli jsme s pocitem krásně strávené soboty a s vědomím, že staváci stále existují.

O tři týdny později se soutěže zúčastnil M. Neborovský z moravskoslezské pobočky. Komisi tvořili K. Bek – předseda, Z. Bek, J. Maček a V. Došek. Testováno bylo hejno černých rovných a bělokosů. Po rozpačitém začátku se holubi nakonec rozlétali a požadovanou normu splnili. Viděli jsme celkem 34 výkonů ve stavění, celkem 114 bodů a dalších 14 bodů za orlování. Dohromady 128 bodů. Největší radost jsem měl z divácké účasti. Kromě majitele bylo ve dvoře dalších 8 členů pobočky. To je jasný důkaz toho, že o stavění je mezi chovateli pořád zájem. Celkem bylo ve dvoře 13 lidí. To byl asi důvod, proč holubi zpočátku stavěli málo, až později se uklidnili.

Do třetice se do soutěže v letu přihlásil Z. Bek s černými bělokosy. Původní termín 28.12. byl pro krajně nepříznivé počasí zrušen a o 2 dny posunut. To už alespoň nepršelo. Předseda komise byl J. Maček, člen V. Došek. Holubi předvedli 52 výkonů, celkem 174 bodů za stavění a 11 bodů za orlování, dohromady 185 bodů. Hejno určitě nemělo svůj nejlepší den. Většinu času trávili holubi posedáváním po střeše. Snad to bylo způsobeno nevlídným zimním počasím. Viděl jsem již od těchto holubů lepší výkony. Přesto je dosažený výsledek solidní. Tímto okamžikem máme v klubu 5 ECH ve stavění. Snad se přidají někteří další.

Vážení přátelé, dnešní konferencí uzavíráme nejen tento rok, ale také další volební období. Chtěl bych tímto poděkovat všem členům, chovatelům i funkcionářům, hlavního výboru i na pobočkách, kteří se na chodu naší organizace jakýmkoliv způsobem podíleli. Také všem sponzorům a ZO Kolín, která nám zde vytváří opravdu nadstandartní podmínky. Doufejme, že příští volební období bude minimálně stejně úspěšné a hlavně klidnější. Vám všem přeji hodně zdraví, chovatelských i osobních úspěchů a abychom se kolem našich holubů ještě hodně let scházeli.

 

 

 

                                                                         Chovu a letu staváka

                                                                                     Zdar!