Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k posuzování na oceňovací lístek E svazu

23. 5. 2017

Diskuze k posuzování na oceňovací lístek E svazu.

Srovnání českého bodovacího systému a německého

(evropského) systému posuzování holubů.

Český bodovací systém (platný do roku 2014)

Po kratší pozitivní zkušenosti v letech 1926 až 1928 byl

zaveden bodovací systém na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, na což byl kvalitně

zpracován vzorník J. Čermáka a Ing. F. Župky v roce 1974.

Systém se osvědčil, zejména u plemen, kde se věnuje

zvýšená pozornost cca osmi a více pozicím (český stavák,

moravský pštros, prácheňský káník apod.). Po půlstoletí

existence se dá hovořit už i o tradici, která se ujala

v sousedním Polsku, Slovensku a v řadě mezinárodních klubů.

Přednosti systému:

  • Každá bodová srážka odpovídá konkrétní pozici na

  • oceňovacím lístku, což umožňuje u speciálních klubů

  • přizpůsobit klubové soutěže šlechtitelským cílům,

  • I pro začátečníka a běžného návštěvníka výstavy

  • je jasně patrná závažnost jednotlivých srážek za

  • vady,

  • Kvalitní holub i se 4 až 5 malými vadami po 1 bodu

  • může obdržet ocenění 95 až 96 bodů a přitom

  • nemusí posuzovatel předstírat, že některé vady

  • „nevidí“

Nevýhody systému:

Není věnována dostatečná pozornost přednostem holuba

(pokud nějaké má). Pouhé podtržení pozice nestačí, lze to

snadno nahradit vypsáním přednosti do řádku příslušné

pozice. Druhý způsob řešení je přidání rubriky „přednosti“

na oceňovací lístek.


 

Evropský systém posuzování

Výhody systému

a/ Je zde věnována větší pozornost přednostem holuba.

Problém spočívá v tom, že 60 až 80% vystavených holubů

na výstavách všech stupňů nemá žádnou přednost. Pak

nastupuje „lidová tvořivost“ posuzovatele, takže do

kolonky „přednosti“ píše nesmysly např. typu: u bílých

holubů „přednost“ barva (a mnohdy i lesk), u bílých holubů

plemen, která mají předepsané tmavé oko napíše „oko“ a

podobně.

b/ Někteří posuzovatelé si libují, že „ E - systém“ je

rychlejší a posoudí také sto a více holubů. To může ale

vést k tomu, že pořadatelé (hlavně větších výstav) si

z úsporných důvodů mohou pozvat méně posuzovatelů.

Rychlost je pak na úkor kvality.


 

Nevýhody systému

a/ slovní vyjádření vad a „doporučení“ neodpovídají žádné

konkrétní bodové srážce. Tento systém vznikal postupně

od poloviny devatenáctého století a „berličku“ bodové

stupnice 90 až 97 bodů zde přidali až v době zavedení

bodového systému u nás.

 

b/ Do předostí (které jsou taxativně předepsány pro

jednotlivé „bodové“ ohodnocení!) uvádějí posuzovatelé

mnohdy 1 až 3 fiktivní přednosti, čímž jen matou

vystavovatele i návštěvníky.

c/ Potřeba posoudit mnohdy sto a více holubů vede

k povrchnosti a určité „šabloně“ jak v přednostech, tak i

v „doporučení“. Posuzovatel je nucen se rozhodnout u

„doporučení“, které nedostatky tam uvede, a které bude

prostě ignorovat.

„E - systém“ vznikal v Německu už okolo roku 1850 a

zákonitě nesl sebou všechny „dětské nemoci“ vznikajícího

výstavnictví. Později se z toho stala tradice, a jak známo

„zvyk má železnou košili“. Také stoupající (desetitisícové!)

počty holubů na německých CV nepřály velké modernizaci

tohoto systému, a tak největší modernizací bylo přidání

nefunkční „berličky“ bodové stupnice 90 až 97 bodů (proč

ne třeba 93 až 100 bodů?) v poslední třetině minulého

století.

Není také pravda, že „celá Evropa přechází na tento

systém“, jak se často tvrdí. Je logické, že velké CV, jako

Lipsko, Norimberk Dortmund a podobně se posuzují E -

systémem, který je poměrně jednoduchý a rychlý. U

specializovaných akcí klubů v Evropě je situace jiná,

protože chtějí znát konkrétní důvody srážky a regulovat i

šlechtitelské cíle. Proto mnohé mezinárodní kluby posuzují

na kombinovaný „česko - polský“ oceňovací lístek (Klub

starvických staváků, klub Show-homerů apod.) Stejně

jsou posuzovány i velké polské výstavy.

V Chovateli č. 8/2O12 byl článek „Co může nabídnout

evropský způsob posuzování holubů“, podepsaný Karlem

Jirků, členem komise sboru posuzovatelů, kde píše:

„Organizátoři výstav si mohou vybrat způsob posouzení

holubů, a to „český“ nebo „evropský“ způsob“. Kdyby to

tak bylo ponecháno, tak jsme si všechny tyto trapné

spory mohli všichni ušetřit.

Klubu českého staváka nový E - systém naprosto

nevyhovuje a budeme nadále usilovat o to, aby si kluby

mohly svobodně vybrat podle vůle svých členů. V KCHČS

jsou i všechny oblastní pobočky stejného názoru.

Klub chovatelů českých staváků

4/2016


 


 

Jednatel klubu č. staváka

Maček Jiří

-----------------------------------------------------------

Odpověď k otázce evropského posuzování a jeho zveřejnění v časopise chovatel

 

Dobrý den pane Mačku,

v návaznosti na náš telefonický rozhovor zasílám vyjádření k Vámi zaslanému článku. Vzhledem k tomu, že jde o citlivé téma, poslala jsem příspěvek redakční radě k jeho posouzení. Bohužel, ta uveřejnění  příspěvku nedoporučila z toho důvodu, že ÚOK CHH takto rozhodla a pravidla jsou stejná pro všechny. Diskuzi o evropském způsobu posuzování je třeba ponechat  výlučně na akademickou půdu a nezveřejňovat ji v časopise.
S pozdravem

 

Silvie Veselá

redakce časopisu Chovatel

------------------------------------------------------------------